Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 και από τις 06:00 μέχρι τις 22:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης domain names.

Ως εκ τούτου, κατά διαστήματα αναμένεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων για νέα ή υπάρχοντα domains, καθώς και η κατοχύρωση ή ανανέωση domains.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τυχόν απορία ή για οτιδήποτε άλλο προκύψει παραμένουμε στη διάθεσή σας.