Συμμετοχή στο eCommerce Expo

Παρεβρεθήκαμε στo συνέδριο ηλεκτρονικού εμπορίου, και συζητήσαμε για θέματα ασφάλειας, marketing, σχεδιασμού και UX, online πληρωμές και άλλα