Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1 H Samsoft, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως “Εταιρία”, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Σαμαράς Ορέστης», και εδρεύει στην περιοχή Αγ. Τριάδα Θεσσαλονίκης, οδό Βελισσαρίου 13 (είσοδος επί της Σαρανταπόρου 18), με Α.Φ.Μ. 153104703 (Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, Γ.Ε.ΜΗ: 175452106000). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://samsoft.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες δηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://samsoft.gr θα αναφέρονται στο εξής ως “Πελάτης”, ανεξάρτητα από το εάν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Εταιρία.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως επίσης και των διεθνών συμβάσεων.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες και ευθύνη Εταιρίας

3.1 Υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting)

3.1.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει (upload) στον διακομιστή (server) θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

3.1.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του πακέτου φιλοξενίας, ενώ παραπέμπει μέσω σχετικών συνδέσμων σε υλικό βοήθειας, το οποίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, για την διαχείριση του πακέτου φιλοξενίας καθώς και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του και άλλων κοινών ενεργειών.

3.1.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση των ιστοσελίδων του στο Διαδίκτυο και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).

3.1.4 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.

3.1.5 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του του δικτύου των διακομιστών (servers) της. Επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

3.1.6 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Διαδικτύου είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από άκρο σε άκρο.

3.1.7 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

3.1.8 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

3.1.9 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους διακομιστές της (servers) προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των cPanel, PHP, MySQL, PERL, ZendEngine, ionCube κ.α. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα PHP, ερωτήματα SQL, κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία επί των διακομιστών της) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους διακομιστές και τις εγκατεστημένες σε αυτούς εφαρμογές της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους διακομιστές της Εταιρίας.

3.1.10 Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν αυτών που προβλέπει το Συμφωνητικό Παροχής Υποστήριξης (SLA) της εταιρίας.

3.1.11 Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα δημιουργεί και αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας (backups) των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών, που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους διακομιστές της. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τόσο για λόγους ασφαλείας, αλλά και σύμφωνα με τον όρο 3.1.16, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του Πελάτη.

3.1.12 Η Εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για την επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

3.1.13 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την χρήση ή μη του πακέτου φιλοξενίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.1.14 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting ενδέχεται να εμφανίσουν αυτόματα μία σελίδα “Υπο Κατασκευή” μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρία. Η σελίδα “Υπο Κατασκευή” μπορεί να αφαιρεθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα “Υπο Κατασκευή” μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, (i) συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας, (ii) διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και (iii) φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

3.1.15 Για κάθε πακέτο φιλοξενίας της Samsoft, δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των δεδομένων (αρχεία ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων, emails), που μπορεί να αιτηθεί ο πελάτης προς μεταφορά από την ομάδα υποστήριξης της Samsoft. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της διαδικασίας, είναι η αίτηση μεταφοράς να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας και να παραχωρηθεί πλήρης πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του προηγούμενου διακομιστή (server) ή backup των αρχείων και των βάσεων δεδομένων προς μεταφορά.

3.1.16 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Samsoft, όπως ο χώρος αποθήκευσης, τα email ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας, του e-shop ή της web εφαρμογής του.

3.1.17 Η υπηρεσία φιλοξενίας παρέχεται στον Πελάτη για διάστημα που αυτός επιλέγει, με ελάχιστη διάρκεια τον ένα (1) μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) και μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη (1095 ημερολογιακές ημέρες). Πριν την λήξη της περιόδου χρήσης, ο Πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επικείμενη λήξη της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα προσφέρεται από την Εταιρεία στον Πελάτη η δυνατότητα ανανέωσης της υπηρεσίας. Η ανανέωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται αυτόματα μετά την καταβολή του σχετικού κόστους από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί στην ανανέωση της υπηρεσίας και την καταβολή του σχετικού κόστους, η υπηρεσία τίθεται αυτόματα σε αναστολή λειτουργίας. Η κατάσταση αναστολής για την υπηρεσία φιλοξενίας διαρκεί 15 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων η υπηρεσία φιλοξενίας διακόπτεται οριστικά ενώ το σύνολο των δεδομένων (αρχεία ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων, emails κ.λπ) που διατηρούσε ο Πελάτης στον χώρο που του παρείχε η Εταιρία επί των διακομιστών της, διαγράφονται οριστικά.

3.2 Υπηρεσίες σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshops), εφαρμογών διαδικτύου (web applications) και εφαρμογών desktop

3.2.1 Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην Εταιρία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό που απαιτούνται για την εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου, ώστε να είναι δυνατή η αποπεράτωσή του. Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν από μη έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων πληροφοριών ή / και υλικού.

3.2.2 Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του συμφωνηθέντος έργου που θα προκύψουν από αλλαγή των απαιτήσεων του Πελάτη.

3.2.3 Η Εταιρία χρησιμοποιεί πακέτα λογισμικού παρεχόμενα από τρίτους για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, εφαρμογών διαδικτύου και εφαρμογών desktop. Η Εταιρία αναβαθμίζει ή αντικαθιστά ανά τακτά διαστήματα τα χρησιμοποιούμενα πακέτα λογισμικού, για να διασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας, συμπεριλαμβανομένης αλλά μη περιοριζόμενης της απώλειας δεδομένων και της αδυναμίας λειτουργίας της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμογής διαδικτύου και εφαρμογής desktop, που οφείλεται σε δυσλειτουργία ή ασυμβατότητα πακέτου λογισμικού που παρέχεται από τρίτους (components, modules, plugins, templates κ.ο.κ.)

3.2.4 Η Εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει σε τρίτα πρόσωπα, τα οποιαδήποτε στοιχεία της εμπορικής πολιτικής και πρακτικών, τις πατέντες και εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη, για τα οποία πιθανά έλαβε γνώση επ’ ευκαιρία του συμφωνηθέντος έργου.

3.3 Υπηρεσίες κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name)

3.3.1 Ο Πελάτης ή/και μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, για ονόματα χώρου με κατάληξη .GR είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Πληροφορίες σχετικά με τα .EU domain names είναι διαθέσιμα εδώ ενώ η πολιτική κατοχύρωσης .EU domains είναι διαθέσιμη εδώ. Λοιπά κανονιστικά κείμενα θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Εκχώρησης Ονομάτων και Αριθμών Διαδικτύου (ICANN).

3.3.2 Η Εταιρία δεν έχει φέρει ουδεμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του πελάτη , το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain.

Η κατοχύρωση domains names εκτός των .GR, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του πελάτη από το λογιστήριο της εταιρίας. Η επιβεβαίωση από το λογιστήριο γίνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την άμεση κατοχύρωση και ενεργοποίηση των domains του, θα πρέπει να επιλέξει πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή PayPal.

3.3.3 Ονόματα χώρου με κατάληξη .COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. (εξαιρουμένων των .GR και .EU) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον τρέχοντα καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στη Samsoft, όπως προβλέπεται.

3.3.4 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης

  • Τα .AT domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
  • Τα .FR domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
  • Τα .LI domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
  • Τα .CH domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
  • Τα .CO domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

3.3.5 Για ονόματα χώρου με κατάληξη .de, ο πελάτης συναινεί ρητά στη διαγραφή τους, μετά την ημερομηνία λήξης αυτών.

3.3.6 Ο πελάτης αποδέχεται τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Εκχώρησης Ονομάτων και Αριθμών Διαδικτύου (ICANN).

3.3.7 Η Εταιρία ενεργεί ως μεταπωλητής ονομάτων χώρου, με πάροχο την Papaki Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 999082935 – ΔΟΥ B’ Ηρακλείου). Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον πάροχο.

4. Σχετικά με το Λογισμικό στις Υπηρεσίες μας

Όταν μια Υπηρεσία απαιτεί ή περιλαμβάνει λογισμικό λήψης, αυτό το λογισμικό μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα ενημερώσεις στη συσκευή σας όταν διατίθεται μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να τροποποιείτε τις αυτόματες ρυθμίσεις ενημέρωσης.

Η Samsoft σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιου επιπέδου, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης και υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση του λογισμικού που σας παρέχεται από την Samsoft στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση και απόλαυση των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από την Samsoft και με τρόπο που επιτρέπεται από τους εν λόγω όρους. Δεν επιτρέπεται να προβείτε στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας ή του συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού, αλλά ούτε και να πραγματοποιήσετε αντίστροφη μηχανική (αποσυμπίληση) ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν η νομοθεσία απαγορεύει αυτούς τους περιορισμούς ή εάν διαθέτετε την έγγραφη άδειά μας.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το λογισμικό ανοικτού κώδικα. Κάποιο από το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες μας, μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια μιας άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα που θα σας διαθέσουμε. Ενδέχεται να υπάρχουν διατάξεις στην άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα που παρακάμπτουν ρητά κάποιους από αυτούς τους όρους.

5. Τροποποίηση και Τερματισμός των Υπηρεσιών μας

Αλλάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες και μπορεί επίσης να αναστέλλουμε ή να διακόψουμε πλήρως μια Υπηρεσία.

Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας οποιαδήποτε στιγμή, αν και δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Η Samsoft μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσει να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, καθώς και να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα όρια για τις Υπηρεσίες της οποτεδήποτε.

Πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς και η διατήρηση της πρόσβασής σας σε αυτά είναι σημαντική. Εάν διακόψουμε την παροχή μιας Υπηρεσίας, όπου είναι ευλόγως δυνατό, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων για να μπορέσετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

6. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δυνατοτήτων και προσοχής και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η SAMSOFT ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ. ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

7. Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας

ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SAMSOFT, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SAMSOFT, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ή, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η SAMSOFT, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ.

8. Εταιρικές χρήσεις των Υπηρεσιών μας

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση αποδέχεται αυτούς τους όρους. Θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει την Samsoft και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας εγείρεται εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.

9. Σχετικά με τους παρόντες Όρους

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Η σχέση σας με την Samsoft διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).

Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Εσείς και η Samsoft συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.