ΣΕ ΙΚΑ

website

Η ιστοσελίδα για τον Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Samsoft, με σκοπό να εκπληρώσει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες του ΣΕ ΙΚΑ και να αποτελέσει κέντρο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων!